Uncategorized

Karttoja eri aikakausilta

Tuossa alhaalla on kaksi karttaa aivan eri teknikkalla tehtynä. MapAnt kartan käyrät, jyrkänteet ja avoimet maastot on laadittu Jarkko Ryypön Karttapullauttimella.Aineistona on MML:n lentokuvauksena tekemä laserkeilaus.Karttapullautin on täydentänyt laseraineistoa MML:n maastotietokannasta. Senaatin kartta on tehty maastomittauksilla ilman ilmakuvia.Todennäköisesti maaston muotoja on hahmoteltu tähystämällä.